• Hotel Splendid
  • Hotel Splendid
  • Hotel Splendid
  • Hotel Splendid
  • Hotel Splendid

Služby

Hotel je kompletně obnovený a nabízí salón s barem otevřený 24 hodin v dni, čajový sál, sál ke čtení, sál pro karetní hry, tombolu.

Vnitřní sál a vnější sál s různými hrami a malými zábavami je věnovaný malým hostům, jsou zde houpačky, klouzačky, kolotoč, ping pong a stolní hry. Jsou povoleny zdarma psy o malé a střední velikosti, nemohou však vstoupit do resturačního sálu a na pláž.

Hosté mohou používat zdarma kola pro přesun do blízkosti sídla nebo pro krátké výlety do vnitrozemí.

Parkoviště zdarma je připojené k hotelu a v noci je uzavřené za pomoci velkých vrat. Po zaplacení malého příplatku naši hosté mohou využít krytého parkoviště.

Od tohoto roku je k dispozici našim hostům také Internet point pro navigování a stáhnutí elektronické pošty.


LINKS